ՍԵՆԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆԵՐԸ

Կառուցվածք Սյուներ Հանձնախումբ
1 Վարդապետության, աշխարհահայացքային և իմաստաբանության Մաշտոցի անվան հանձնախումբ 5 մարդ
2 Պատմության և պատմաբանության Խորենացու անվան հանձնախումբ 5 մարդ
3 Բնագիտության և տիեզերաբանության Շիրակացու անվան հանձնախումբ 5 մարդ
4 Քաղաքական գործիչների պատրաստման ներկայացման Նժդեհի անվան հանձնախումբ 5 մարդ
5 Նանո և գիտատեխնոլոգիական հանձնախումբ 5 մարդ
6 «Ըզ ամուր հայ» մարզաբանության «Հայկի ճամփա» հանձնախումբ 5 մարդ
7 Իրավագիտակցության և Սահմանադրականության և օրենսդիր Գոշի անվան հանձնախումբ 5 մարդ
8 Համայնքների կազմակերպական համակարգման հանձնախումբ 5 մարդ
9 Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն հանձնախումբ 5 մարդ
10 Լրատվական համակարգման հրատարակչական հանձնախումբ 5 մարդ

 

Translate »